Meitats nous nacional

Varietat CHANDLER

És la varietat que té més potencial organolèptic i millor conservació. Sabor i textura molt fins i s’ha guanyat una la seva quota de mercat dins el segment de qualitat alta.

5,75 11,25